Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян.

Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.

Основними принципами освіти в Україні є:

  1. доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
  2. рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
  3. незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
  4. науковий, світський характер освіти;
  5. інтеграція з наукою і виробництвом;
  6. взаємозв'язок з освітою інших країн.

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України складається з Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту», та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади розвитку системи загальної середньої освіти.

Основними завданнями загальної середньої освіти є:

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої трудової діяльності;

- формування особистості, світогляду, розвиток здібностей учня та наукового світогляду;

- забезпечення права громадян на доступність та безоплатність здобуття загальної середньої освіти;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;

- визначення обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за правопорушення.

Загальна середня освіта – це процес оволодіння учнями необхідних знань, поглядів та світобачення для інтелектуального, фізичного та соціального розвитку особистості. Формування загальнолюдських цінностей, що ґрунтується на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, суспільства, держави. Законом встановлено термін навчання, організація навчально-виховного процесу (плани та навантаження учнів), права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Закони України:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту
(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )http://osvita.ua/legislation/law/2231/

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

Конвенція про права дитини

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Положення про загальноосвітній навчальний заклад