СТРУКТУРА

учнівського самоврядування

Кручанської ЗОШ I – II ступенів

у 2017/2018 навчальному році

 

Президент  - Шелкова Валерія

Радник президента Моісеєнко Марина

Секретар – Швидець Марина

 

Комісії

Навчальна комісія –  Моісеєнко Марина;

Комісія дисципліни і порядку – Заєць Владислав;

Господарська комісія – Шемедюк Микита, Чахлова О;

Культурно – масова комісія – Швидець Марина, Шелкова Валерія;

Інформаційна комісія – Ножка Катерина, Данилюк Катаріна;

Спортивно – оздоровча комісія –  Сіренко Вадим;

Санітарна комісія – Чекрежов Олексій, Загребельна Катерина;

Фінансова комісія – Заєць Владислав

 

Робота комісій шкільного парламенту

Кручанської ЗОШ I – II ступенів

 

 

Навчальна комісія

 

 • Організовує роботу консультаційних груп з предметів для учнів з низьким рівнем успішності;
 • Збирає й систематизує інформаційні матеріали про рівень успішності в кожному класі;
 • Проводить рейди контролю з відвідування, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконання домашніх завдань);
 • Визначає кращих учнів школи, їх активної участі у шкільних та позашкільних заходах;
 • Бере участь у підготовці олімпіад, предметних тижнів, предметних позакласних заходів та їх проведенні, організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін.

Комісія дисципліни і порядку:

 • Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
 • Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
 • Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни, організовує випуск листівки «З олівцем по школі»;
 • Виходить з пропозиціями на Раду школи з питань поведінки учнів;
 • Організовує роботу з правового виховання, працює в напрямку попередження правопорушень та злочинності, організовує роботу з учнями, схильними до правопорушень.

 

Господарська комісія:

 • Сприяє формуванню творчої, працелюбної особистості, дбайливого господаря;
 • Бере участь у проведенні поточному ремонту школи;
 • Організовує десанти з ремонту меблів, утеплення вікон на зиму, генерального прибирання приміщень;
 • Проводить аукціони юних майстрів;
 • Організовує операції «листя», «шишка», «сніг»;
 • Організовує проведення двомісячника «Зелена весна»

Культурно – масова комісія:

 • Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;
 • Організовує співпрацю з закладами села, району, проводить з ними спільні виховні заходи;
 • Залучає батьківський актив до роботи клубу вихідного дня з метою пропаганди здорового способу життя;
 • Організовує участь учнів і батьків у спортивно – масовій роботі;
 • Організовує виставки учнівських робіт, залучає учнів до роботи в гуртках художньо – естетичного напрямку.

Інформаційна комісія:

 • Інформує учнів, батьків про всі події, які відбуваються в школі, класі за допомогою шкільної газети «З олівцем по школі»;
 • Збирає і систематизує звіти чергових класу;
 • Веде пошукову роботу, залучає учнів до роботи у гуртку «Юні Каразінці», збирає народознавчі матеріали, вивчає історію рідного краю, бере участь у поповненні кімнати – музею ім. В.Н. Каразіна
 • Добирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів, зустрічей.

Спортивно – оздоровча комісія:

 • Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я;
 • Пропагує здоровий спосіб життя (реалізує антиалкогольну, анти тютюнову, антинаркотичну програму);
 • Залучає учнів та батьків до спортивно – масової та фізкультурно – оздоровчої роботи
 • Організовує роботу спортивних секцій, груп здоров’я;
 • Проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
 • Організовує загальношкільні спортивно – оздоровчі заходи

Санітарна комісія:

 • Контролює санітарний стан школи, класів, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, правил особистої гігієни;
 • Проводить санітарно – просвітницьку роботу серед учнів (випускає сан бюлетені, організовує бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

 

Фінансова комісія:

 • Дбає про розширення джерел фінансування;
 • Суворо стежить за витратами грошових надходжень;

* Веде необхідну документацію

 

Положення про президента школи

 1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
 2. Президент школи обирається учнями на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 2 роки.
 3. Президентом школи може бути обраний учень, який досяг 14- річного віку, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки зі шкільних предметів.
 4. Президент школи є головою учнівського парламенту.
 5. Президент школи:
 6. виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи;
 7. має право брати участь у роботі педагогічних рад;
 8. має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;
 9. має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;
 10. скликає чергові засідання шкільного парламенту;
 11. бере участь у роботі комісії із захисту прав дитини;
 12. не має право передавати свої повноваження іншим особам;
 13. координує діяльність парламентських комісій;
 14. має право вето щодо рішень парламенту;
 15. рішення президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.Повноваження президента школи припиняються у разі:
 16. відставки;
 17. стану здоров'я;
 18. припинення дій у разі імпічменту;
 19. закінчення школи
 20. Президент може бути усунений у порядку імпічменту. Питання про усунення президента школи з поста ініціюється більшістю (50% + 1) парламенту.

Рішення про усунення президента школи з поста в порядку імпічменту приймається парламентом школи не менше ніж ¾ голосами від складу парламенту.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ

Порядок роботи

Складання списку виборців.

Підготовка виборчої діяльності:

 • * столи для виборчої комісії;
 • кабінет для голосування;
 • скринька для голосування;
 • підготовка бюлетенів.    
 •  Початок голосування:
 • чітко за часом (о 8.00);
 • продемонструвати виборцям пусту скриньку, потім її опечатати;
 • кожному виборцю – бюлетень із підписом члена виборчої комісії.
 • Після закінчення сортування бюлетенів за таким принципом:
 • дійсні;
 • недійсні;
 • зіпсовані.

Недійсними визначають бюлетені, в яких залишено 2 і більше кандидатів, зіпсованими – розмальовані, перекреслені.

Дійсні бюлетені підраховуються.

Потім підраховуються голоси «за» і «проти» щодо кожного кандидата.

Заповнення протоколу.

Підсумки виборів оголошуються головою виборчої комісії на загальношкільній лінійці.